NIWO privéopleiding


logo opleider
Prijs: € 3.797,50
Deelnemers: 2-2

Inleiding

Voordat u aan de slag kunt als ondernemer in het beroepsgoederenvervoer over de weg (nationaal en internationaal), moet u voldoen aan een aantal wettelijke eisen. Eén van die eisen is het behalen van het diploma/getuigschrift Vakbekwaamheid Ondernemer Beroepsvervoer voor nationaal en internationaal vervoer. Hiervoor dient u een zestal examens af te leggen. Zodra u alle examens heeft behaald, ontvangt u het getuigschrift dat u nodig heeft om uw Eurovergunning bij de NIWO aan te vragen.

De privé-opleiding bestaat uit 6 lesdagen waarin alle zes de modules aan bod komen.

Doelgroep

Voor personen die een bedrijf hebben, of willen starten, in het goederenvervoer. Tevens is deze opleiding geschikt voor leidinggevenden in deze sector, die hun vakkennis willen vergroten.

Deze variant is ideaal voor personen die fysieke lessen willen volgen, maar die flexibiliteit hierin belangrijk vinden en het studietempo, de locatie en de lesdagen zelf in willen plannen (maatwerk).

Inhoud

De opleiding bestaat uit de volgende 6 modules:

Bedrijfsmanagement 
Marketing en strategie, oprichten van een eigen bedrijf, aansprakelijkheid, verzekeringen, faillissementsrecht, ondernemingsplan, (motorrijtuigen)belastingen, facturatie en criminaliteit.

Calculatie 
Kostprijsberekening, wat kost het om een wagen in het bedrijf te hebben en te houden; wat is voor- en nacalculatie en hoe bereken ik mijn verkoopprijs.

Financieel management 
Bedrijfsadministratie (boekhouden), balans lezen, beoordeling van jaarstukken en hieraan gerelateerde onderwerpen als BTW, kredieten, hypothecaire leningen, betalingsverkeer en geautomatiseerde gegevensverwerking.

Wegvervoergoederen 1 
WWG, Cemt vergunningen, infrastructuur in Europa, internationale regelingen en overeenkomsten als CMR, ADR AETR etc. en het gebruik van de landendocumentatie.

Wegvervoer Goederen 2
Logistiek, zoals verpakkingsmaterialen, distributiekanalen, vervoerstechnieken, ladingdocumenten, ICT en weginfrastructuur, de Wet Wegvervoer Goederen en specifieke vervoersovereenkomsten (AVC 2002), ADR en ATP.

Verder komen er nog een aantal technische onderwerpen aan bod, zoals: laadbakberekening, wagenparkbeheer, voertuigdocumenten, geluidshinder, koelinstallaties, vervoer van vee en afvalstoffen.

Personeelsmanagement 
Organisatie van een bedrijf, personeelsplanning, CAO, arbeidstijdenbesluit, leidinggeven, sociale wetgeving en werknemers-, sociale- en volksverzekeringen, personeelsdocumenten, vakbekwaamheid en vrij verkeer in Europa.

Examen

U dient zelf uw examens aan te vragen bij het CBR. Dit kan onder andere middels uw DigiD. Het kan eventueel ook nog op de oude manier via het aanmeldformulier.  Dit formulier voor de examens kunt u downloaden op www.cbr.nl. U treft hier ook de actuele prijzen aan. 

Alle examens worden digitaal afgenomen.

Voor elke module dient het examen met goed gevolg afgerond te worden, zijnde met een 6 of hoger. Zodra u alle examens heeft gehaald, ontvangt u het diploma/getuigschrift. Deze heeft u nodig voor de aanvraag van de Eurovergunning bij de NIWO (www.niwo.nl).

Het behaalde certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Na het behalen van alle modules ontvangt de deelnemer het Getuigschrift Vakbekwaamheid Ondernemer, dat onbeperkt geldig is.

Extra Informatie

Lesboeken 
Alle lesboeken zijn inbegrepen bij de opleidingsprijs.

Naslagwerk
Tijdens de opleiding leert u gebruik te maken van een aantal naslagwerken.
Deze naslagwerken mag u ook gebruiken tijdens de examens. Op de website van het CBR vindt u de laatste versies.

Tijdsinvestering 

Wij adviseren u, naast de lesdagen, rekening te houden met hetzelfde aantal uren aan zelfstudie en examenvoorbereiding.

SOOB subsidie

SOOB stimuleert het volgen van opleidingen en trainingen door huidige- en toekomstige medewerkers in de bedrijfstak. Dit doet zij door het verstrekken van subsidies via SOOB Subsidiepunt. Om in aanmerking te komen voor SOOB subsidie dient uw bedrijf aangesloten te zijn bij de cao voor het beroepsgoederenvervoer. Klik hier voor meer informatie over SOOB.

Voor de Ondernemersopleiding kunt u SOOB subsidie aanvragen. Dit kan oplopen tot een subsidie van € 1.425 voor de gehele opleiding.