Ondernemersopleiding (NIWO) Spoed


logo opleider
Prijs: € 2.325,00
Deelnemers: 6-10

Inleiding

Voordat u aan de slag kunt als ondernemer in het beroepsgoederenvervoer over de weg (nationaal en internationaal), moet u voldoen aan een aantal wettelijke eisen. Eén van belangrijkste voorwaarden is het behalen van het vakbekwaamheidsdiploma beroepsgoederenvervoer voor over de weg. Bij ons kunt u de opleiding volgen waarmee u succesvol examen kunt doen. De opleiding bestaat uit zes modules. Per module dient u een CBR examen af te leggen. Zodra u alle examens met een voldoende resultaat heeft afgerond, ontvangt u het getuigschrift/ondernemersdiploma. Hiermee kunt u uw Eurovergunning aanvragen bij het instituut NIWO.

Doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor personen die een bedrijf hebben of willen starten in het beroeps goederenvervoer. Tevens is deze opleiding geschikt voor leidinggevenden in deze sector, die hun vakkennis willen vergroten.

De Spoedopleiding is ideaal voor personen die de klassikale opleiding in een tijdsbestek van 4 - 6 weken willen volgen om zo binnen afzienbare termijn het vakbekwaamheidsdiploma te behalen. De Spoedopleiding bestaat uit 10 klassikale lesdagen die vooral op doordeweekse dagen plaatsvinden. De eerstvolgende klassikale opleiding start vanaf 4 april 2024 in Naaldwijk.

START APRIL 2024
04-04 (do) Personeelsmanagement 16-04 (vr) Bedrijfsmanagement 18-04 (do) Wegvervoer Goederen 1/ start Wegvervoer goederen 2  19-04 (vr) Wegvervoer goederen 2 24-04 (wo) Calculatie dag 1 25-04 (do) Calculatie dag 2 26-04 (vr) Calculatie dag 3 13-05 (wo) Financieel management dag 1 14-05 (do) Financieel management dag 2 15-05 (vr) Financieel management dag 3
 

Resultaat

Na het volgende van deze opleiding bent u in staat om uw bedrijf te voeren met accurate kennis op het gebied van:

  • Bedrijfsmanagement
  • Calculatie
  • Financieel Management
  • (Internationaal) Wegvervoer goederen
  • Personeelsmanagement

Inhoud

De opleiding bestaat uit de volgende 6 modules:

Bedrijfsmanagement 
Marketing en strategie, oprichten van een eigen bedrijf, aansprakelijkheid, verzekeringen, faillissementsrecht, ondernemingsplan, (motorrijtuigen)belastingen, facturatie en criminaliteit.

Calculatie 
Kostprijsberekening, wat kost het om een wagen in het bedrijf te hebben en te houden; wat is voor- en nacalculatie en hoe bereken ik mijn verkoopprijs.

Financieel management 
Bedrijfsadministratie (boekhouden), balans lezen, beoordeling van jaarstukken en hieraan gerelateerde onderwerpen als BTW, kredieten, hypothecaire leningen, betalingsverkeer en geautomatiseerde gegevensverwerking.

Wegvervoergoederen 1 
WWG, Cemt vergunningen, infrastructuur in Europa, internationale regelingen en overeenkomsten als CMR, ADR AETR etc. en het gebruik van de landendocumentatie.

Wegvervoer Goederen 2
Logistiek, zoals verpakkingsmaterialen, distributiekanalen, vervoerstechnieken, ladingdocumenten, ICT en weginfrastructuur, de Wet Wegvervoer Goederen en specifieke vervoersovereenkomsten (AVC 2002), ADR en ATP.

Verder komen er nog een aantal technische onderwerpen aan bod, zoals: laadbakberekening, wagenparkbeheer, voertuigdocumenten, geluidshinder, koelinstallaties, vervoer van vee en afvalstoffen.

Personeelsmanagement 
Organisatie van een bedrijf, personeelsplanning, CAO, arbeidstijdenbesluit, leidinggeven, sociale wetgeving en werknemers-, sociale- en volksverzekeringen, personeelsdocumenten, vakbekwaamheid en vrij verkeer in Europa.

Examen

U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van uw examens bij het CBR (voor deelnemers via het UWV geldt een uitzondering).
Het aanvragen van de examens regelt u eenvoudig online met uw DigiD via de website www.cbr.nl 

Om de kans van slagen te bevorderen adviseren wij om het examen bij voorkeur circa 3 dagen na de (laatste) lesdag in te plannen zodat je thuis de lesstof zelf ook nog een keer door kunt nemen.

Alle examens worden digitaal afgenomen. Voor elke module dient het examen met goed gevolg afgerond te worden, zijnde met een 6 of hoger. 

Werkwijze aanvraag
Het aanvraagformulier kunt u downloaden. Nieuwe formulieren kunt u downloaden op de website van het CBR. U kunt dit formulier online invullen, vervolgens afdrukken, ondertekenen en per post sturen aan het CCV, afdeling Ondernemersexamens.

De nieuwste manier om examens aan te vragen is middels uw DigiD. Via deze link komt u op de pagina om in te loggen. Heeft u nog geen DigiD? Op dezelfde pagina staat een link om uw eigen DigiD aan te vragen. 

Ga bovenin naar het tabblad `reserveren`. Kies daarna `Getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg`. Hier kunt u per module een reservering plaatsen.

Na ontvangst door het CCV ontvangt u per e-mail een bevestiging met een acceptgiro.

Online examens
Alle onderdelen worden online (per computer) afgenomen en bestaan uit meerkeuzevragen. Houd er rekening mee dat u ongeveer zes weken voor de gewenste examendatum uw aanvraag in dient te sturen. Per dag kunt u maximaal twee examens doen. 

De geldigheidsduur van de uitslag van een examen is 5 jaar. Voor enkele examens mag u naslagwerken gebruiken. Kijk voor meer informatie hierover op de website van het CBR/CCV.

Meezenden met de aanvraag
Bij de eerste aanmelding dient u het volgende mee te zenden:

  • Recente pasfoto (uw naam en geboortedatum op de achterzijde)

Meenemen naar het examen
U wordt toegelaten tot het examen indien u een wettig legitimatiebewijs en de oproep voor het examen kunt tonen. U krijgt tijdens enkele examens een rekenmachine of naslagwerken van het CCV ter inzage.

Extra Informatie

Lesboeken 
Alle tekst- en werkboeken zijn inbegrepen bij de opleidingsinvestering.

Naslagwerk
Tijdens de opleiding leert u gebruik te maken van een aantal naslagwerken.
Deze naslagwerken mag u ook gebruiken tijdens de examens. Op de website van het CBR vindt u de laatste versies.

Tijdsinvestering 
Om de kans van slagen te vergroten adviseren wij u om naast de lesdagen rekening te houden met hetzelfde aantal uren aan zelfstudie en examenvoorbereiding. 

Subsidie
SOOB stimuleert het volgen van opleidingen en trainingen door huidige- en toekomstige medewerkers in de bedrijfstak. Dit doet zij door het verstrekken van subsidies via SOOB Subsidiepunt. Om in aanmerking te komen voor SOOB subsidie dient uw bedrijf aangesloten te zijn bij de CAO voor het beroepsgoederenvervoer. Klik hier voor meer informatie over SOOB.